Disclaimer

Deze website is eigendom van WILLY REYNDERS TUINARCHITECTUUR nv, met zetel te 3580 Beringen, Everselstraat 110, KBO 0450.151.858 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) (hierna «WRTA»).

Gebruik van de website

Het gebruik van de website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en elk gebruik ervan geldt dan ook als een uitdrukkelijke aanvaarding ervan. De gegevens die zich op de website van WRTA bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over WRTA en de dienstverlening die door haar wordt aangeboden.

WRTA besteedt veel aandacht aan haar website. Desondanks kan zij niet garanderen dat de informatie op deze website volledig juist, nauwkeurig en actueel is.

WRTA behoudt zich dan ook het recht voor  om de informatie die op haar website wordt getoond te allen tijde te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat zij aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die zou ontstaan uit het gebruik van de website of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van deze website, met inbegrip van alle merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WRTA. Deze informatie kan dan ook niet worden gereproduceerd of meegedeeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van WRTA.

Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Het gebruik van deze website is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van de het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.